Bridge sessies

Op dinsdagochtend om 9.00 uur komen ongeveer veertig mensen bij elkaar om hun krachten te meten. Om 12.00 uur is de strijd gestreden en ziet ieder hoe succesvol men was.media_xl_993081

Op  donderdag  begint de sessie  om 13.30 uur in een groep van ongeveer 24 personen en om 16.30 uur is het klaar.

Ook gasten zijn welkom.

De volgende spelregels gelden daarvoor:

1. Als een lid na verkregen toestemming van de wedstrijdleider een gast meeneemt om mee te spelen dan dient het lid bij de uitreiking van de loopbriefjes 1,70euro af te dragen aan de wedstrijdleider. Als gast wordt iedereen aangemerkt die niet is geregistreerd als speler op de betreffende speeldag. (Dus een dinsdaglid is gast op donderdag en v.v.)

2. Als de wedstrijdleider iemand uitnodigt om als gastspeler mee te spelen in het belang van de bridgesessie (bijvoorbeeld omdat anders het minimum aantal paren niet wordt gehaald of om een stilzit te vermijden) dan behoeft voor de gastspeler(s) geen bijdrage te worden betaald.

3. Wie als lid aan het begin van het verenigingsjaar aangeeft slechts een gedeelte van het jaar tweemaal per week te willen spelen kan met het bestuur een eenmalige bijdrage overeenkomen die tenminste 0,5 maal de gewone bijdrage bedraagt.

4. Personen die zich aanmelden als aspirant lid van de vereniging kunnen door het bestuur worden uitgenodigd om drie maal deel te nemen aan een bridgesessie zonder daarvoor de gastenbijdrage te behoeven betalen.

Aldus vastgesteld ter ALV op 29 januari 2014,

Cultureel Centrum Don Bosco Mgr. Savelbergweg 100 6097 AE Heel